Általános szerződési és felhasználási feltételek

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Brew!Studio (a továbbiakban: Szolgáltató) főzőtanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a főzőiskola szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai

2. Részvételi feltételek

A www.brewstudio.hu weboldalon a Szolgáltató tanfolyamain, sörkóstolóin és egyéb rendezvényein (a továbbiakban: rendezvényein) való részvételi lehetőséget értékesítünk.

A tanfolyamokra való jelentkezésre a www.brewstudio.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség. Ajándékutalvány (voucher) birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés az időpontfoglaláshoz. Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel, illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A rendezvényeket legalább öt jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely rendezvény a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező rendezvényen felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 60 napon belül a rendezvény részvételi díját visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

Rendezvényeinken maximum 4 fős társaságokat tudunk fogadni. Ennél több résztvevő esetén privát rendezvényeinkre tudnak árajánlatot kérni a honlapunkon keresztül.

A rendezvényre történő jelentkezés menete:

 1. A rendezvény adatlapján, a jelentkezési íven rákattint a „Küldés” gombra.
 2. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a megrendelés élővé vált.
 3. A megrendelt részvételt jelentkezéskor bankkártyával a weboldalon azonnal, előváltott ajándékutalvánnyal vagy üzletünkben személyesen, illetve banki átutalással, előre kell kifizetni. A Szolgáltató a jogot fenntartja, hogy a rendezvény helyszínén és idején történő fizetés esetén, a honlapon közzétett tájékoztatás szerint felárat számoljon fel.
 4. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezésről/megrendelésről a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

3. A rendezvények menete

A sörfőző rendezvények esetében a kurzus kb. 3-6 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, a főzés menetébe azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A sörkóstoló rendezvények hossza kb. 1-2 óra. Az egyéni árajánlat alapján megrendelt rendezvények időtartamát a Szolgáltató minden esetben a Megrendelő igényei szerint, esetileg alakítja ki.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

4. Ételintolerancia

A Szolgáltató a rendezvények során felszolgált ételsor meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamely alapanyagra allergiás, vagy érzékeny, jogosult az alapanyagok vonatkozásában a rendezvényt megelőzően tájékoztatást kérni. Amennyiben lehetséges, a Szolgáltató a jelzett alapanyag helyettesítéséről gondoskodik.

5. Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6. Részvételi díjak

A részvételi díj összege minden esetben a honlapon feltüntetett és a jelentkezéskor meghatározott, egyéni díjszabás esetén pedig a Szolgáltató által kiküldött árajánlaton feltüntetett összeg

A részvételi díj tartalmazza a szakember által vezetett sörfőzést vagy sörkóstolót, a szükséges alapanyagokat, a főzéshez szükséges eszközök használatát, illetve a rendezvény alatt ásványvizet, kávét és sörkorcsolyát.

A részvételi díj az áfát tartalmazza. (A jelen ÁSZF-ben rögzített részvételi díjak az egyéni kurzusokra vonatkoznak, a csoportos foglalkozásokat egyedileg árazzuk.)

7. Fizetés módja

a. Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül

A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyás fizetés folyamatában az OTP Bank rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni.

Az OTP Bank rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.

SimplePay oline fizetési adattovábbítási nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a Simonfai Balázs EV (Magyarország 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 24/C 4. emelet 2. ajtó) adatkezelő által a https://brewstudio.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, adószám, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

b. Banki átutalás

A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai

Kedvezményezett: Simonfai Balázs ev.

Kedvezményezett számlaszáma: MBH Bank Nyrt. 10101559-22504000-01005005

Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a jelentkezéskor/voucher igényléskor használt nevet feltüntetni.

c. Készpénzes fizetés

A kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetőség a résztvevői díj rendezésére, azonban a legtöbb esetben, a honlapon feltüntetettek szerint a készpénzes fizetés feláras.

d. Ajándékutalvány/Voucher

Ajándékutalványok a Szolgáltató honlapján keresztül kaphatók.

A voucher a Szolgáltató által meghirdetett Sörfőző tanfolyamon, Gyorstalpalón, valamint sörkóstolókon válthatók be. A voucher érvényessége a vásárlástól számított minimum 6 hónap.

Lejárt érvényességű voucher/ajándékutalvány meghosszabbítására Szolgáltató lehetőséget nyújthat, de arra nem kötelezhető. Az igényt email útján kell jelezni a voucher egyedi azonosítójának megadásával. A hosszabbítás díjköteles. A díj szolgáltatásonként eltérő lehet, melyről Szolgáltató árajánlat formájában tájékoztatja Vásárlót.

A voucherrel történő jelentkezés feltételei:

 • A voucher birtokosa a rendezvény oldalán, a jelentkezési íven található, ajándékutalványra vonatkozó rész kitöltésével tud jelentkezni az általa kiválasztott kurzusra.
 • A voucherrel történő jelentkezés aktiválása automatikus.
 • A voucher készpénzre nem váltható.

8. Részvételi szabályok

A rendezvényeken való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A rendezvényen való részvételből a Szolgáltató képviseletében eljáró, jelen lévő oktató, mentor, animátor jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

 • egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti;
 • a kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;
 • magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a rendezvény menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a rendezvényen való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.

A résztvevők a rendezvényhelyszínt, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

9. Tanfolyam menetének, részprogramjainak és csatolt szolgáltatásainak változtatása és lemondása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a tanfolyamok menetét, részprogramjait vagy csatolt szolgáltatásait lemondja vagy megváltoztathassa. Amennyiben egy részprogram vagy szolgáltatás (például de nem kizárólagosan sörfőzdelátogatást vagy ebéd) lemondásra kerül, úgy a Szolgáltató köteles azzal egyenértű kompenzációról (voucherről vagy sörválogatásról) gondoskodni.

10. Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor:

 • a kurzusra jelentkezők létszáma nem éri el a minimumot (10 fő);
 • a Szolgáltatót külső körülmények akadályozzák a program megtartásában (pl. betegség, káresemény);

A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett, az elmaradt rendezvénnyel megegyező áru (a továbbiakban: azonos értékű) kurzusra felhasználható.

11. Lemondási feltételek

 1. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 6 munkanappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely azonos értékű kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 60 napon belül visszatérítjük. Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.
 1. A tanfolyamot megelőző 5-3 munkanap közötti elállás esetén kötbérként a részvételi díj 50 %-a fizetendő. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a kurzusra irányadó, már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új, azonos értékű kurzusra jelentkezni. Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.
 1. A tanfolyamot megelőző 3 munkanapon belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód.

A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg a címre megküldött e-mailben, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

12. Adatkezelés

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik (cookie) formájában. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisában. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.

SimplePay online fizetési adattovábbítási nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a Simonfai Balázs EV (Magyarország 1126 Budapest, Kiss János altáborngay utca 24/C 4. emelet 2. ajtó) adatkezelő által a https://brewstudio.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, adószám, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

2022.09.01.BREW! Studio logo